Archiv

APNÚ založila registr sdílení platebních informací

Z iniciativy Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů (APNÚ) byl založen nový registr údajů o platební morálce klientů, ke kterému mají přístup všichni členové APNÚ. Provozuje jej Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, která už řadu let organizuje Bankovní a Nebankovní registr klientských informací (BRKI a NRKI).

„Registr platebních informací REPI umožňuje sdílení informací mezi jednotlivými členy APNÚ, a počítáme s tím, že se do něj velmi rychle zapojí i společnosti, které poskytují svým klientům nějaký druh zboží či služby umožňující nákup na fakturu s odloženou splatností  nebo postupné splácení, a samozřejmě i další poskytovatelé mikropůjček,“ uvedla Kateřina Kratina Černovská, předsedkyně představenstva APNÚ. Jde například o společnosti prodávající v pevných i internetových prodejnách zboží na splátky, o společnosti pronajímající nemovitosti, poskytující telekomunikační nebo datové služby a poskytovatele kabelových televizí.

„Zprovozněním registru dosáhneme toho, že naši klienti budou více chráněni jako spotřebitelé. Rychlá výměna informací pomůže našim klientům nespadnout do dluhové pasti. Je to poprvé, kdy podobný registr u nás vzniká na základě iniciativy společností poskytujících mikropůjčky,“ dodala Černovská.

REPI nyní využívají všichni členové APNÚ, tedy poskytovatelé mikropůjček, kteří aktuálně procházejí licenčním řízením pro poskytování spotřebitelských úvěrů u České národní banky: Creamfinance, CreditPortal, a.s., Friendly Finance s.r.o., Kontex Trade International s.r.o., Kreditech Česká republika s.r.o., Via SMS s.r.o., a Zaplo Finance s.r.o. „Novela zákona o spotřebitelském úvěru zpřísnila podmínky, za kterých jsou poskytovatelé nebankovních úvěrů oprávněni poskytovat zákazníkům finanční výpomoc. Jedním z klíčových požadavků je nutnost posoudit u potenciálních zákazníků jejich schopnost dostát svým závazkům, v čemž nám registr REPI bude napomáhat. Spolupráce členů APNÚ s registrem REPI je všestranně výhodná proto, že nesplácené úvěry jsou společným problémem celého odvětví i společnosti, a zároveň jsou nepřítelem  poctivých klientů, protože zdražují jejich cenu úvěrů pro všechny,“ uvedl Člen představenstva APNÚ David Bouda.

Registr platebních informací v současné době sdílí informace od svých členů v intervalu 24 hodin. Cílem je, aby pracoval on-line, tedy aby informace, které jeden člen do registru poskytne, okamžitě viděli všichni ostatní členové.

Registr REPI obsahuje negativní ale i pozitivní informace. Negativní znamená, že klient neplatí své závazky za služby nebo splátku úvěru včas, pozitivní pak obsahuje informace o tom, že klient včas a řádně své závazky splácí. Umožňuje prověřit platební morálku žadatele o půjčku a předchází situacím, kdy žadatel není s to splácet. Naopak ti, kteří splácejí včas, mohou získat výhodu v podobě kratšího jednání o poskytnutí zboží na splátky, získání výhodnějších podmínek.

Do registru poskytují jeho členové identifikační a kontaktní údaje klienta – jméno osoby nebo firmy, adresu, telefon, email, datum narození a údaje o občanském průkazu. Dále pak platební informace a informace, zda klient splatil svůj úvěr včas, celkovou částku a částku, kterou zbývá doplatit, případně informace o splátce po splatnosti. Dále datum vystavení, splatnosti, a datum platby.

Kontakt pro další informace:

David Bouda

Člen představenstva Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů, z.s.

Jankovcova 1037/49, 170 00 – Praha 7, Czech Republic

david.bouda@apnu.cz | www.apnu.cz

 

Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů (APNÚ) je veřejná a nezávislá organizace sdružující poskytovatele nebankovních úvěrů v České republice. Posláním Asociace je vybudovat spolehlivou, společensky odpovědnou půjčovatelskou praxi zaměřenou na dlouhodobou spolupráci, která bude pozitivně vnímána spotřebiteli i tržním dozorem a bude poskytovat příležitost svobodného a bezpečného rozvoje každému jednotlivci a společnosti formou nebankovních finančních řešení.

 

APNÚ se zapojila do konzultací k zákonu o úvěrech pro spotřebitele

Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů (APNÚ) se na výzvu ministerstva financí zapojila do konzultací k první části návrhu paragrafovaného znění zákona o distribuci úvěrů pro spotřebitele. Tato právní úprava má podle záměru ministerstva zpřísnit podmínky pro poskytování nebankovních úvěrů a vést k efektivnějšímu dohledu státu nad tímto segmentem finančního trhu. Asociace je připravena poskytnout ministerstvu požadovanou zpětnou vazbu tak, aby zákon splnil záměr regulovat oblast nebankovních půjček, ale nevedl k likvidaci celého tohoto tržního segmentu.

Nový člen asociace poskytovatelů

V pořadí šestým členem Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů (APNÚ) se stala společnost CreditPortal.

APNÚ sdružuje odpovědné poskytovatele takzvaných mikropůjček (někdy se hovoří také o rychlých půjčkách) a cílem její existence je utvářet a udržovat pravidla zodpovědného úvěrování a maximálně vstřícný postoj vůči spotřebitelům v tomto produktovém segmentu.

TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ

Asociace poskytovatelů mikropůjček se rozšířila o Kredito24

Do Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů (APNÚ), která sdružuje odpovědné poskytovatele takzvaných mikropůjček (někdy se hovoří také o rychlých půjčkách), dnes vstoupil nový člen, společnost Kredito24. Ta poskytuje produkty Kredito24 a Zaimo. Připojila se tak ke společnostem, jejichž cílem je utvářet a udržovat pravidla zodpovědného úvěrování a maximálně vstřícný postoj vůči spotřebitelům v tomto produktovém segmentu.

„Těší nás, že snahy o kultivaci trhu se setkaly se zájmem subjektů, které mikropůjčky poskytují. Naším cílem je, aby členství poskytovatele v Asociaci bylo pro zákazníky zárukou bezpečného úvěru, férových podmínek a solidního jednání,“ říká Kateřina Černovská, předsedkyně představenstva APNÚ a ředitelka Zaplo Finance, jedné ze zakládajících společností Asociace.

„Oborovou asociaci vnímáme jako důležitý nástroj pro seberegulaci trhu mikropůjček a jsme rádi, že se k těmto snahám můžeme jako členové APNÚ připojit. Vstup do Asociace vnímáme nejen jako závazek, ale také jako určitou známku kvality a tedy konkurenční výhodu,“ říká jednatel společnosti Kredito24 Jakub Škrabánek.

„Oborovou asociaci vnímáme jako důležitý nástroj pro seberegulaci trhu mikropůjček a jsme rádi, že se k těmto snahám můžeme jako členové APNÚ připojit. Vstup do Asociace vnímáme nejen jako závazek, ale také jako určitou známku kvality a tedy konkurenční výhodu,“ říká jednatel společnosti Kredito24 Jakub Škrabánek.

TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ

Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů má čtvrtého člena

Do Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů (APNÚ) dnes vstoupil nový člen, společnost Friendly Finance, provozovatel služby Půjčkomat.cz. Připojila se tak ke společnostem Zaplo Finance, CreditOn a ViaSMS, které asociaci založily s cílem utvářet a udržovat pravidla zodpovědného úvěrování a maximálně vstřícný postoj vůči spotřebitelům v tomto produktovém segmentu.

„Dosavadní členové samozřejmě vítají příchod společnosti Friendly Finance do asociace, protože její existenci považujeme za důležitou pro správné směrování oboru. Pokud chceme jako asociace zákazníkům pomoci, aby se lépe orientovali v nabídce krátkodobých mikropůjček, a chránit je před nevhodnými praktikami, máme logický zájem získat co nejvíce členů z řad férových, solidních, odpovědných poskytovatelů těchto produktů. Chceme, aby bylo členství v APNÚ vnímáno jako záruka, že úvěr od takové společnosti je bezpečnou cestou k řešení okamžité finanční potřeby zákazníků,“ říká k přijetí nového člena předsedkyně představenstva APNÚ a ředitelka společnosti Zaplo Finance Kateřina Černovská.

„Vstup do APNÚ vnímáme jako šanci připojit se k pozitivním trendům, které podobné asociace prosazují na mnoha zahraničních trzích mikropůjček, většinou rozvinutějších než trh v ČR. Jsme přesvědčeni, že jen slušný přístup může zajistit dlouhodobou spokojenost zákazníků a zachovat podmínky pro existenci tohoto segmentu služeb. Členstvím potvrzujeme závazek respektovat pravidla formulovaná v Etickém kodexu asociace a vymezujeme se tak ze skupiny konkurentů, kteří nezbytnost podobných pravidel z neznalosti nebo dokonce záměrně ignorují,“ říká Ivette Korandová, prokuristka Friendly Finance.

TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ

Poskytovatelé mikropůjček vytvořili asociaci, usilují o kultivaci trhu

Přední poskytovatelé krátkodobých mikropůjček na českém trhu založili Asociaci poskytovatelů nebankovních úvěrů (APNÚ). Asociace bude působit jako dobrovolné sdružení právnických osob, jejím posláním bude utvářet a udržovat v sektoru mikropůjček pravidla zodpovědného úvěrování a maximálně vstřícný postoj vůči spotřebitelům. Zakládajícími členy APNÚ jsou společnosti Zaplo Finance, CreditOn a ViaSMS.

Cílem APNÚ je samoregulace segmentu nebankovních půjček, ochrana pověsti seriózních a odpovědných poskytovatelů těchto půjček a také ochrana spotřebitelů. „Chceme veřejnosti napomoci k tomu, aby se lépe orientovala v nabídce krátkodobých mikropůjček, a chránit potenciální klienty před predátorským úvěrováním. Naším cílem je také zastupovat zájmy svých členů na trhu nebankovních úvěrových služeb v dialogu s dozorovými orgány, vládou a parlamentem,“ vysvětluje Kateřina Černovská předsedkyně představenstva APNÚ a ředitelka Zaplo Finance (www.zaplo.cz).

„Budeme podporovat zavádění takových pravidel vnitřní regulace, která podporují etické postupy a zodpovědné úvěrování s důrazem na spotřebitelská práva,“ říká Davis Barons, ředitel společnosti CreditOn (www.crediton.cz). „Členové APNÚ se tedy například zavazují, že jejich smlouvy nebudou obsahovat žádné skryté poplatky, že mají dostatečně kvalitní systém prověřování schopnosti klienta splácet závazky a v případě neplnění závazků ze strany klienta budou postupovat maximálně vstřícně a spolu s ním hledat nejvhodnější řešení,“ dodává.

Součástí aktivit APNÚ bude i zvyšování finanční gramotnosti veřejnosti. „Jde nám o to, aby klienti byli schopni posoudit, kdy jsou krátkodobé půjčky užitečným nástrojem, a v jakých případech se naopak nehodí. Aby znali všechny okolnosti, které je před uzavřením půjčky potřeba zvážit, a také aby věděli, jak se zachovat, když z nějakého důvodu nejsou schopni půjčku splácet,“ vysvětluje Mareks Krakops, ředitel společnosti ViaSMS (www.viasms.cz).

Asociace v tuto chvíli jedná s dalšími zájemci o vstup do APNÚ. „Naší ambicí je sdružovat všechny solidní a odpovědné poskytovatele mikropůjček a docílit toho, aby členství v APNÚ bylo pro veřejnost zárukou, že úvěr od takové společnosti je bezpečnou cestou k řešení momentální finanční potřeby,“ dodává Černovská.

Kontakt pro další informace:
Kateřina Černovská, předsedkyně představenstva APNÚ,
Více informací o APNÚ najdete také na

TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ