Archiv

Novela zákona o České národní bance

Ministerstvo financí ČR zaslalo k meziresortnímu připomínkovému řízení návrh zákona o
České národní bance. APNÚ také obdržela všechny potřebné dokumenty s výzvou, aby se
k nim vyjádřila.
Cílem zákona je mimo jiné zvýšený důraz na prevenci systémového rizika, jehož významným
zdrojem je růst cen nemovitostí určených k bydlení v kombinaci s nadměrným zadlužováním
domácností. Proto ČNB dostává pravomoci k omezení těchto rizik.
Pro oblast spotřebitelských úvěrů je nejdůležitější stanovení hranic úvěrových ukazatelů.
Týká se to zejména společností, které poskytují spotřebitelské úvěry zajištěné nemovitostí.
Zákon tedy zavádí tři úvěrové ukazatele:

  1.  LVT je ukazatel vyjadřující poměr celkové výše dluhů spotřebitele ze spotřebitelských úvěrů zajištěných stejnou obytnou nemovitostí k hodnotě zajištění
  2. DTI ukazatel vyjadřuje poměr celkové výše dluhů spotřebitele k jeho příjmům
  3. DSTI ukazatel vyjadřuje výdaje spotřebitele vyplývající z celkové výše dluhů spotřebitele

k jeho příjmům.

Dne 14.8.2018
A. Janků

Mikropůjčky podle Člověka v tísni

Dne 13.7. bylo zveřejněno srovnání spotřebitelských úvěrů, který Člověk v tísni (Čvt) nazval
Index odpovědného úvěrování. V testu do kterého Čvt zařadil 49 společností, které poskytují
mikropůjčky jsou z 1/3 banky a zbytek nebankovní společnosti, které nabízejí úvěry na
základě licence ČNB. Jen několik z nich se mezitím rozhodlo ukončit činnost. Hodnoceny byly
tři oblasti :
- celkové náklady půjčky
- dostupnost informací
- právní postupy
Vítězem se stala společnost Home Credit s půjčkou Kamali, následovaná Airbank a Cofidis. Na
konci této škály se umístili některé malé nebankovní společnosti. Většina našich členů je buď
uprostřed tabulky hodnocených firem, nebo ve druhé horší polovině.
1. Náklady na úvěr.
Zde se zkoumali nejen úroky a poplatky, ale i další náklady včetně sankcí a poplatků
souvisejících s případným prodlením. Jako vzorek byl vybrán úvěr na 10 000 Kč. U nejlepších
společností zaplatí zákazníci navíc maximálně do 2000 Kč. U těch nejhorších pak zaplatí až
30 000 Kč. V případě, že je zákazník v prodlení, tek platí původní smluvní úrok a dluh se může
výrazně zvyšovat. Některé společnosti v případě prodlení účtují dokonce zvýšený úrok nebo
dodatečné poplatky.
Také zpoplatnění upomínek se liší. Některé banky si účtují 500 Kč jiné 100 za jednu
upomínku. Sberbank si ve svých podmínkách dokonce vyhrazuje právo účtovat pokutu až do
výše 50 000 Kč.
Bohužel většina našich členů se umístila v dolní polovině tabulky. Nejlepší z našich členů jsou
Via sms a Zaplo.
2. Dostupnost informací.
Většina společností má na svých stránkách kalkulačku splátek. Bohužel však nastavuje
kalkulačku tak, že ukazuje jen první půjčku, která je zdarma.
Velké rozdíly jsou v tom, jaké konkrétní informace jednotliví poskytovatelé klientům
zpřístupní. Home Credit a Cofidis uvádějí nejen cenu úvěru, ale i detailní náklady. Některé-
banky davájí na web i vzory smluv.

- 65 % společností má na webu kalkulačku
- 44% se vzdává využití doložky přímé vykonatelnosti, která lidem brání zpochybnit
nárok věřitele u soudu

- 53 % má vzor smlouvy na webu
- 10 % používá došlé splátky primárně k úhradě jistiny.
Nad pro-klientským přístupem vítězí právníci. Některé společnosti předkládají klientům až 80
stran textu.
V tomto parametru jsou naši členové někde uprostřed, tj mezi 20 až 40 stranami textu

3. Právní postupy.
Jen u 5 společností se z došlé splátky uhradí nejdříve jistina a sníží se tak dluh (mezi nimi je
Credit Portal a SIM půjčka). Ostatní použijí došlé prostředky na úhradu svých nákladů nebo
sankcí.
Více než polovina společností využívá problematický notářský zápis s doložkou přímé
vykonatelnosti.
Celkové výsledky testu najdete na stránkách www.clovekvtisni.cz

Co dodat? Jak víte už několikrát jsme se zástupci Člověka v tísni jednali a řešili i otázky
zahrnuté v uvedeném materiálu. Neznamená to, že budeme dělat vše co Čvt navrhuje,
nicméně budeme zvažovat některá doporučení a po schválení všemi členy je postupně
zavádět.

V Praze, dne 17.7.2018, Aleš Janků

Je reálný zákaz reklamy na půjčky?

Poslanci KDÚ ČSL navrhli  zakázat reklamu a sponzorování  jehož účelem je reklama na  všechny spotřebitelské úvary kromě úvěrů na bydlení. Reklamou se rozumí jakákoliv forma obchodního sdělení, jehož účelem nebo přímým či nepřímým účinkem je propagace spotřebitelského úvěru.

Zákaz by se nevztahoval na úvěry na bydlení. Reklama by byla povolená pouze v provozovnách poskytovatele spotřebitelského úvěru a provozovnách, kde lze úvěr dostat.

TV Seznam vysílala duel mezi A. Janků, zástupcem APNÚ a jedním s poslanců, kteří navrhli zákaz reklamy na půjčky, Markem Výborným s KDÚ ČSL. Lidovci v rámci diskuze o insolvenčním zákonu došli k názoru, že reklama na půjčky umožňuje větší zadlužování.  A. Janků naopak upozornil, že z celkového počtu více jak 800 000 osob v exekuci, se drtivá většina z nich do dluhové spirály dostala z důvodu neplacení nájemného, energií, telefonu nebo např. pokut a ne proto, že si vzala  spotřebitelský úvěr.  Většina osob si jde půjčit z toho důvodu, že potřebuje peníze a ne proto, že vidí reklamu v TV.

Zákon je šitý horkou jehlou a vůbec není jasné jak by se posuzovaly spotřebitelské úvěry a auta, případně dodatečné půjčky, které si žadatelé  berou v souvislosti v hypotékou.  Předpokládáme, že diskuze kolem návrhu zákona bude pokračovat a to i proto, že podobný zákaz v sousedním zemích neexistuje.

 

Více najdete v televizním duelu:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zakaz-reklamy-na-pujcky-pomuze-proti-dluhum-49247

Licence

Do konce zákonem stanoveného termínu na udělení licencí nebankovním poskytovatelům spotřebitelských úvěrů zbývá něco víc jak týden (do 31.5.2018). Zatím Česká národní banka udělila licencovala kolem 50 subjektů z celkového počtu více jak 100 zaslaných žádostí. Jsme velice rádi, že mezi těmito společnostmi jsou zastoupeni i členové APNÚ.

Insolvence

Insolvenční zákon byl diskutován v podvýboru ústavně právního výboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení dne 9.5.2018. Členové podvýboru se zaměřili na problematiku uspokojení pohledávek (předřazení jistiny před příslušenstvím) a systém odměny insolvenčních správců Další schůze podvýboru bude jednat dne 12.6.2018.

Stejným tématem se zabýval i podvýbor pro ochranu spotřebitele na své schůzi dne 10.5.2018.

Diskuze o insolvenčním zákonu je velice sledovaná a začátkem června ještě proběhne na toho téma speciální konference.

Program vlády ANO a ČSSD

Z různých dokumentů vyplývá, že pokud bude ustavena nová koaliční vláda hnutí ANO a ČSSD bude se zabývat exekucemi, insolvencí a úpravou podmínek pro spotřebitelské úvěry. Je evidentní, že vláda bude chtít řešit situaci více jak ¾ milionů osob, které již mají exekuce. Částečně toto řešení se bude realizovat v novele insolvenčního zákona, který je projednáván ve sněmovně. Dále se budou řešit některé podmínky pro činnost exekutorů jako je např. místní příslušnost. Někteří politici, ale chtějí omezit výši poplatků u úroků, případně u RPSN u všech spotřebitelských úvěrů. Objevují se názory, že by měla být omezena i reklama na nebankovní půjčky. APNÚ bude aktivně vystupovat jak vůči poslancům, tak politikům, kteří budou mít tuto problematiku na starosti a trpělivě vysvětlovat naše stanoviska.

Zahájení spolupráce s Člověkem v tísni

Představenstvo APNÚ se dohodlo na pravidelných konzultacích s Člověkem v tísni a to zejména v oblasti etiky.  ČvT se pohybuje na trhu spotřebitelských úvěrů, pravidelně řeší problémy spotřebitelů a je partnerem nejen asociací v této oblasti, ale i regulátora. Dostali jsme od ČvT  některá doporučení v oblasti etického indexu, ale také jsme předložili náš návrh Etického panelu, kde by byl prostor pravidelně konzultovat problémy v oblasti spotřebitelských úvěrů mezi jeho jednotlivými subjekty. O dalším postupu budeme informovat.

Udělování licencí ČNB

Prakticky měsíc zbývá do konce zákonné lhůty, kdy ČNB bude udělovat licence na spotřebitelské úvěry. Z více jak 100 subjektů, kteří požádali o licenci, bylo zatím vydáno více jak 30 licencí a to včetně firem, které poskytují finanční leasing. Také někteří naši členové již licence mají, ale je předpoklad, že vyřízení ostatních podaných žádosti se stihne v termínu.

Insolvenční zákon

Dne 26.4.2018 proběhl ve sněmovně seminář o novele zákona o oddlužení za účasti ministra Pelikána a členů Ústavně právního výboru sněmovny. Současně do diskuze přispěl referát Vysoké školy ekonomické a Ústavu státu a práva, který se zamýšlel nad alternativními scénáři.   Všeobecně je shoda, že ani jedna strana – dlužník, věřitel, insolvenční správce a stát by měla být zvýhodňována. Celá diskuze je na začátku a zatím jen jednou se sešly podvýbory pro ochranu spotřebitele a problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení. V diskuzi se kromě APNÚ angažuje Bankovní asociace, Česká finanční a leasingová asociace, ale i Svaz průmyslu a dopravy, Svaz bytových družstev a společnosti, které nabízejí energie, vodu a také mobilní operátoři. Podle ministra Pelikána jde o důležitou normu, protože nemůže v právním státě existovat skupina 860 000 občanů, kteří díky tomu, že jsou v exekuci, jsou kráceni na svých právech a mohou způsobovat i problémy dalším občanům (správní pokuty, dopravní nehody a další činy za které nebudou finančně postižitelní). Celou  diskuzi v parlamentu sledujeme a aktivně se jí účastníme.

APNÚ založila registr sdílení platebních informací

Z iniciativy Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů (APNÚ) byl založen nový registr údajů o platební morálce klientů, ke kterému mají přístup všichni členové APNÚ. Provozuje jej Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, která už řadu let organizuje Bankovní a Nebankovní registr klientských informací (BRKI a NRKI).

„Registr platebních informací REPI umožňuje sdílení informací mezi jednotlivými členy APNÚ, a počítáme s tím, že se do něj velmi rychle zapojí i společnosti, které poskytují svým klientům nějaký druh zboží či služby umožňující nákup na fakturu s odloženou splatností  nebo postupné splácení, a samozřejmě i další poskytovatelé mikropůjček,“ uvedla Kateřina Kratina Černovská, předsedkyně představenstva APNÚ. Jde například o společnosti prodávající v pevných i internetových prodejnách zboží na splátky, o společnosti pronajímající nemovitosti, poskytující telekomunikační nebo datové služby a poskytovatele kabelových televizí.

„Zprovozněním registru dosáhneme toho, že naši klienti budou více chráněni jako spotřebitelé. Rychlá výměna informací pomůže našim klientům nespadnout do dluhové pasti. Je to poprvé, kdy podobný registr u nás vzniká na základě iniciativy společností poskytujících mikropůjčky,“ dodala Černovská.

REPI nyní využívají všichni členové APNÚ, tedy poskytovatelé mikropůjček, kteří aktuálně procházejí licenčním řízením pro poskytování spotřebitelských úvěrů u České národní banky: Creamfinance, CreditPortal, a.s., Friendly Finance s.r.o., Kontex Trade International s.r.o., Kreditech Česká republika s.r.o., Via SMS s.r.o., a Zaplo Finance s.r.o. „Novela zákona o spotřebitelském úvěru zpřísnila podmínky, za kterých jsou poskytovatelé nebankovních úvěrů oprávněni poskytovat zákazníkům finanční výpomoc. Jedním z klíčových požadavků je nutnost posoudit u potenciálních zákazníků jejich schopnost dostát svým závazkům, v čemž nám registr REPI bude napomáhat. Spolupráce členů APNÚ s registrem REPI je všestranně výhodná proto, že nesplácené úvěry jsou společným problémem celého odvětví i společnosti, a zároveň jsou nepřítelem  poctivých klientů, protože zdražují jejich cenu úvěrů pro všechny,“ uvedl Člen představenstva APNÚ David Bouda.

Registr platebních informací v současné době sdílí informace od svých členů v intervalu 24 hodin. Cílem je, aby pracoval on-line, tedy aby informace, které jeden člen do registru poskytne, okamžitě viděli všichni ostatní členové.

Registr REPI obsahuje negativní ale i pozitivní informace. Negativní znamená, že klient neplatí své závazky za služby nebo splátku úvěru včas, pozitivní pak obsahuje informace o tom, že klient včas a řádně své závazky splácí. Umožňuje prověřit platební morálku žadatele o půjčku a předchází situacím, kdy žadatel není s to splácet. Naopak ti, kteří splácejí včas, mohou získat výhodu v podobě kratšího jednání o poskytnutí zboží na splátky, získání výhodnějších podmínek.

Do registru poskytují jeho členové identifikační a kontaktní údaje klienta – jméno osoby nebo firmy, adresu, telefon, email, datum narození a údaje o občanském průkazu. Dále pak platební informace a informace, zda klient splatil svůj úvěr včas, celkovou částku a částku, kterou zbývá doplatit, případně informace o splátce po splatnosti. Dále datum vystavení, splatnosti, a datum platby.

Kontakt pro další informace:

David Bouda

Člen představenstva Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů, z.s.

Jankovcova 1037/49, 170 00 – Praha 7, Czech Republic

david.bouda@apnu.cz | www.apnu.cz

 

Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů (APNÚ) je veřejná a nezávislá organizace sdružující poskytovatele nebankovních úvěrů v České republice. Posláním Asociace je vybudovat spolehlivou, společensky odpovědnou půjčovatelskou praxi zaměřenou na dlouhodobou spolupráci, která bude pozitivně vnímána spotřebiteli i tržním dozorem a bude poskytovat příležitost svobodného a bezpečného rozvoje každému jednotlivci a společnosti formou nebankovních finančních řešení.

 

APNÚ se zapojila do konzultací k zákonu o úvěrech pro spotřebitele

Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů (APNÚ) se na výzvu ministerstva financí zapojila do konzultací k první části návrhu paragrafovaného znění zákona o distribuci úvěrů pro spotřebitele. Tato právní úprava má podle záměru ministerstva zpřísnit podmínky pro poskytování nebankovních úvěrů a vést k efektivnějšímu dohledu státu nad tímto segmentem finančního trhu. Asociace je připravena poskytnout ministerstvu požadovanou zpětnou vazbu tak, aby zákon splnil záměr regulovat oblast nebankovních půjček, ale nevedl k likvidaci celého tohoto tržního segmentu.

Nový člen asociace poskytovatelů

V pořadí šestým členem Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů (APNÚ) se stala společnost CreditPortal.

APNÚ sdružuje odpovědné poskytovatele takzvaných mikropůjček (někdy se hovoří také o rychlých půjčkách) a cílem její existence je utvářet a udržovat pravidla zodpovědného úvěrování a maximálně vstřícný postoj vůči spotřebitelům v tomto produktovém segmentu.

TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ

Asociace poskytovatelů mikropůjček se rozšířila o Kredito24

Do Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů (APNÚ), která sdružuje odpovědné poskytovatele takzvaných mikropůjček (někdy se hovoří také o rychlých půjčkách), dnes vstoupil nový člen, společnost Kredito24. Ta poskytuje produkty Kredito24 a Zaimo. Připojila se tak ke společnostem, jejichž cílem je utvářet a udržovat pravidla zodpovědného úvěrování a maximálně vstřícný postoj vůči spotřebitelům v tomto produktovém segmentu.

„Těší nás, že snahy o kultivaci trhu se setkaly se zájmem subjektů, které mikropůjčky poskytují. Naším cílem je, aby členství poskytovatele v Asociaci bylo pro zákazníky zárukou bezpečného úvěru, férových podmínek a solidního jednání,“ říká Kateřina Černovská, předsedkyně představenstva APNÚ a ředitelka Zaplo Finance, jedné ze zakládajících společností Asociace.

„Oborovou asociaci vnímáme jako důležitý nástroj pro seberegulaci trhu mikropůjček a jsme rádi, že se k těmto snahám můžeme jako členové APNÚ připojit. Vstup do Asociace vnímáme nejen jako závazek, ale také jako určitou známku kvality a tedy konkurenční výhodu,“ říká jednatel společnosti Kredito24 Jakub Škrabánek.

„Oborovou asociaci vnímáme jako důležitý nástroj pro seberegulaci trhu mikropůjček a jsme rádi, že se k těmto snahám můžeme jako členové APNÚ připojit. Vstup do Asociace vnímáme nejen jako závazek, ale také jako určitou známku kvality a tedy konkurenční výhodu,“ říká jednatel společnosti Kredito24 Jakub Škrabánek.

TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ

Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů má čtvrtého člena

Do Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů (APNÚ) dnes vstoupil nový člen, společnost Friendly Finance, provozovatel služby Půjčkomat.cz. Připojila se tak ke společnostem Zaplo Finance, CreditOn a ViaSMS, které asociaci založily s cílem utvářet a udržovat pravidla zodpovědného úvěrování a maximálně vstřícný postoj vůči spotřebitelům v tomto produktovém segmentu.

„Dosavadní členové samozřejmě vítají příchod společnosti Friendly Finance do asociace, protože její existenci považujeme za důležitou pro správné směrování oboru. Pokud chceme jako asociace zákazníkům pomoci, aby se lépe orientovali v nabídce krátkodobých mikropůjček, a chránit je před nevhodnými praktikami, máme logický zájem získat co nejvíce členů z řad férových, solidních, odpovědných poskytovatelů těchto produktů. Chceme, aby bylo členství v APNÚ vnímáno jako záruka, že úvěr od takové společnosti je bezpečnou cestou k řešení okamžité finanční potřeby zákazníků,“ říká k přijetí nového člena předsedkyně představenstva APNÚ a ředitelka společnosti Zaplo Finance Kateřina Černovská.

„Vstup do APNÚ vnímáme jako šanci připojit se k pozitivním trendům, které podobné asociace prosazují na mnoha zahraničních trzích mikropůjček, většinou rozvinutějších než trh v ČR. Jsme přesvědčeni, že jen slušný přístup může zajistit dlouhodobou spokojenost zákazníků a zachovat podmínky pro existenci tohoto segmentu služeb. Členstvím potvrzujeme závazek respektovat pravidla formulovaná v Etickém kodexu asociace a vymezujeme se tak ze skupiny konkurentů, kteří nezbytnost podobných pravidel z neznalosti nebo dokonce záměrně ignorují,“ říká Ivette Korandová, prokuristka Friendly Finance.

TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ

Poskytovatelé mikropůjček vytvořili asociaci, usilují o kultivaci trhu

Přední poskytovatelé krátkodobých mikropůjček na českém trhu založili Asociaci poskytovatelů nebankovních úvěrů (APNÚ). Asociace bude působit jako dobrovolné sdružení právnických osob, jejím posláním bude utvářet a udržovat v sektoru mikropůjček pravidla zodpovědného úvěrování a maximálně vstřícný postoj vůči spotřebitelům. Zakládajícími členy APNÚ jsou společnosti Zaplo Finance, CreditOn a ViaSMS.

Cílem APNÚ je samoregulace segmentu nebankovních půjček, ochrana pověsti seriózních a odpovědných poskytovatelů těchto půjček a také ochrana spotřebitelů. „Chceme veřejnosti napomoci k tomu, aby se lépe orientovala v nabídce krátkodobých mikropůjček, a chránit potenciální klienty před predátorským úvěrováním. Naším cílem je také zastupovat zájmy svých členů na trhu nebankovních úvěrových služeb v dialogu s dozorovými orgány, vládou a parlamentem,“ vysvětluje Kateřina Černovská předsedkyně představenstva APNÚ a ředitelka Zaplo Finance (www.zaplo.cz).

„Budeme podporovat zavádění takových pravidel vnitřní regulace, která podporují etické postupy a zodpovědné úvěrování s důrazem na spotřebitelská práva,“ říká Davis Barons, ředitel společnosti CreditOn (www.crediton.cz). „Členové APNÚ se tedy například zavazují, že jejich smlouvy nebudou obsahovat žádné skryté poplatky, že mají dostatečně kvalitní systém prověřování schopnosti klienta splácet závazky a v případě neplnění závazků ze strany klienta budou postupovat maximálně vstřícně a spolu s ním hledat nejvhodnější řešení,“ dodává.

Součástí aktivit APNÚ bude i zvyšování finanční gramotnosti veřejnosti. „Jde nám o to, aby klienti byli schopni posoudit, kdy jsou krátkodobé půjčky užitečným nástrojem, a v jakých případech se naopak nehodí. Aby znali všechny okolnosti, které je před uzavřením půjčky potřeba zvážit, a také aby věděli, jak se zachovat, když z nějakého důvodu nejsou schopni půjčku splácet,“ vysvětluje Mareks Krakops, ředitel společnosti ViaSMS (www.viasms.cz).

Asociace v tuto chvíli jedná s dalšími zájemci o vstup do APNÚ. „Naší ambicí je sdružovat všechny solidní a odpovědné poskytovatele mikropůjček a docílit toho, aby členství v APNÚ bylo pro veřejnost zárukou, že úvěr od takové společnosti je bezpečnou cestou k řešení momentální finanční potřeby,“ dodává Černovská.

Kontakt pro další informace:
Kateřina Černovská, předsedkyně představenstva APNÚ,
Více informací o APNÚ najdete také na

TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ