Zpět na obsah

Etický kodex

1.Asociace a Etický kodex

1.1Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů, z. s. (dále jen „APNÚ“)

APNÚ je asociace, která zastupuje zájmy právnických osob poskytujících v České republice nebankovní spotřebitelské úvěry. Spotřebitelským úvěrem je odložená platba, peněžitá zápůjčka, úvěr nebo obdobná finanční služba poskytovaná nebo zprostředkovaná spotřebiteli dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „ZSÚ“).

Členové APNÚ budou na svých internetových stránkách společně s odkazem na internetovou stránku asociace uvádět logo APNÚ, čímž potvrdí své členství v APNÚ a dodržování postupů a směrnic přijatých APNÚ.

1.2Etický kodex

Cílem Etického kodexu (dále jen „Kodex“) je definovat standardy „správné praxe“, etické normy chování při poskytování nebankovních úvěrů a zajistit, aby členové APNÚ tyto zásady dodržovali. Kodex zajišťuje nad rámec příslušných zákonů ochranu zákazníků, kteří dostali úvěr či zvažují podání žádosti o úvěr u členské organizace. Zákazníkem dle Kodexu se rozumí spotřebitel podle ZSÚ.

Cílem Kodexu je:

  • Napomáhat prosazování korektních vztahů na nebankovním finančním trhu a zlepšit jejich úroveň;
  • Podpořit rozvoj služeb na nebankovním finančním trhu;
  • Napomáhat zákazníkům porozumět nebankovním finančním službám;
  • Zvyšovat ochranu zákazníků jako spotřebitelů; a
  • Posílit obecnou důvěru v nebankovní finanční trh.

Dodržování Kodexu je známkou serióznosti poskytovatele nebankovních úvěrů. Signalizuje veřejnosti, že členové APNÚ jsou spolehliví, spravedliví a při poskytování úvěrů dodržují zásady společenské odpovědnosti.

Kodex zahrnuje zásady spravedlivých tržních postupů a odpovědného poskytování úvěrů, které zajišťují, aby byly zájmy zákazníků chráněny a aby členové dodržovali standardy kvality. Členové APNÚ jsou zavázáni dodržovat standardy uvedené v tomto Kodexu a APNÚ sleduje jejich plnění tak, jak je v Kodexu stanoveno.

Zveřejnění Etického kodexu

APNÚ a její členové budou zákazníky informovat o existenci Kodexu na svých internetových stránkách a zajistí, aby byl volně a okamžitě k dispozici každému, kdo požádal o úvěr či zvažuje podání žádosti o něj u některého z členů APNÚ. Detaily o členech APNÚ budou k dispozici na internetové stránce APNÚ nebo na vyžádání.

Členové se zavazují písemně potvrdit, že jsou členy APNÚ a že se vždy, když si zákazník bere úvěr, řídí Kodexem APNÚ. Toto potvrzení je poskytováno vždy, když o to zákazník požádá.