Zpět na obsah

Etický kodex

1.Asociace a Etický kodex

1.1Asociace poskytovatelů spotřebních úvěrů v České republice (APNÚ)

APNÚ je asociace, která zastupuje zájmy organizací poskytujících v České republice nebankovní krátkodobé spotřebitelské úvěry. Krátkodobý úvěr je definován jako dohoda o výpůjčce poskytující relativně malou finanční částku (zhruba 500 – 20 000 Kč) na krátké období (maximálně několik měsíců).

Členové APNÚ budou na svých internetových stránkách společně s odkazem na internetovou stránku asociace uvádět logo APNÚ, čímž potvrdí své členství v APNÚ a dodržování postupů a směrnic přijatých APNÚ.

1.2Etický kodex

Cílem Etického kodexu (Kodex) je definovat standardy „správné praxe“ při poskytování krátkodobých nebankovních úvěrů a zajistit, aby členové asociace tyto zásady dodržovali. Kodex zajišťuje nad rámec příslušných zákonů ochranu zákazníků, kteří dostali úvěr či zvažují podání žádosti o úvěr u členské organizace.

Dodržování Kodexu je známkou serióznosti poskytovatele nebankovních úvěrů. Signalizuje veřejnosti, že členové APNÚ jsou spolehliví, spravedliví a při poskytování úvěrů dodržují zásady společenské odpovědnosti.

Kodex zahrnuje zásady spravedlivých tržních postupů a odpovědného poskytování úvěrů, které zajišťují, aby byly zájmy zákazníků chráněny a aby členové dodržovali standardy kvality. Členové APNÚ jsou zavázáni dodržovat standardy uvedené v tomto Kodexu a APNÚ sleduje jejich plnění tak, jak je v Kodexu stanoveno.

Kodex je doplněn závazným dokumentem Práv zákazníka, který poskytuje krátké shrnutí Kodexu a uvádí hlavní zásady platné ve vztahu poskytovatelů nebankovních úvěrů k zákazníkům:

  • nastiňují klíčové závazky poskytovatelů vůči zákazníkům;
  • popisují, jak poskytovatelé posuzují schopnost zákazníků splácet úvěr;
  • popisují, jak se poskytovatelé chovají k zákazníkům, kteří mají problémy se splácením úvěru;
  • vysvětlují, jak poskytovatelé kontaktují zákazníky a jak zákazníci mohou kontaktovat poskytovatele;
  • vysvětlují, kam se obrátit v případě, že se zákazník setká s problematickým chováním poskytovatele.

Zveřejnění Etického kodexu

APNÚ a její členové budou zákazníky informovat o existenci Etického kodexu na svých internetových stránkách a zajistí, aby byl volně a okamžitě k dispozici každému, kdo požádal o úvěr či zvažuje podání žádosti o něj u některého z členů APNÚ. Detaily o členech APNÚ budou k dispozici na internetové stránce APNÚ nebo na vyžádání.

Členové se zavazují písemně potvrdit, že jsou členy APNÚ a že se vždy, když si zákazník bere úvěr, řídí Etickým kodexem asociace. Toto potvrzení je poskytováno vždy, když o to zákazník požádá.