Zpět na obsah

Etický kodex

2.Sledování a dodržování závazků

Členové APNÚ jsou povinni dodržovat správné postupy uvedené v Kodexu. Členové jsou pravidelně kontrolováni, pokud jde o dodržování jejich závazků, a musí každoročně předkládat zprávu o dodržování svých závazků jako podmínku členství v APNÚ.

Členové jsou povinni informovat zástupce řídícího orgánu APNÚ o všech případných pochybeních, která mohou nepříznivě ovlivnit dobré jméno APNÚ nebo sektor nebankovních úvěrů. APNÚ bude zaznamenávat všechna nahlášená porušení tohoto Kodexu.

Nedodržení zásad uvedených v Kodexu může vést k tomu, že člen dostane písemné varování, žádost o písemné vysvětlení či že bude vyzván, aby příslušný problém objasnil vedení APNÚ. Nejpřísnější sankce, kterou může APNÚ uvalit, je přerušení či ukončení členství v APNÚ. V případě vyloučení z APNÚ budou o této události informovány příslušné regulační a dozorové orgány v předmětném odvětví.