Zpět na obsah

Etický kodex

4.Specifické závazky týkající se poskytování úvěrů

4.1Reklama a marketing

4.1.1.
Zajistí, aby byly všechny reklamní a propagační materiály pravdivé a přiměřené, aby neobsahovaly zavádějící informace, podporovaly odpovědné poskytování úvěrů a dodržovaly veškerou platnou legislativu a předpisy.
4.1.2.
Zaváží se k transparentnosti při reklamě a propagaci, zajistí, aby byli zákazníci obeznámeni s charakterem krátkodobého úvěrování, souvisejícími náklady a společností nacházející se za propagovanou obchodní značkou.
4.1.3.
Nebudou se konkrétně zaměřovat na skupiny lidí, o nichž je známo, že jsou finančně zranitelnými vypůjčovateli (kvůli svému fyzickému stavu, věku či kvůli nedostatku zkušeností a/nebo znalostí), a pokud si vezmou krátkodobý úvěr, bude pro ně představovat spíše újmu než přínos.
4.1.4.
Nebudou zákazníky obtěžovat nadměrnými, individuálně zaměřenými obchodními sděleními (jako např. e-maily, textovými zprávami); pokud budou sdělení používána, musí v nich být uvedena možnost zrušit jejich odběr v budoucnosti.
4.1.5.
Nebudou využívat metod nátlakového prodeje a jiných agresivních prodejních praktik.
4.1.6.
Budou se vyhýbat srovnávacím reklamám zahrnujícím jiné členy APNÚ.
4.1.7.
Uvedou členství v APNÚ na svých internetových stránkách a v případě potřeby v reklamách.

4.2Odpovědné poskytování úvěrů

Členové APNÚ jako odpovědní poskytovatelé nebankovních úvěrů:

4.2.1
Vysvětlí zákazníkům, že krátkodobý úvěr by se měl použít pouze pro krátkodobé finanční potřeby a nedoporučuje se k řešení závažnějších finančních těžkostí.
4.2.2
Budou kontrolovat, zda je úvěr pro zákazníka vhodný, přičemž vezmou v úvahu jeho individuální situaci.
4.2.3
Zajistí, aby byly všechny žádosti o úvěr podrobeny důkladnému zhodnocení z hlediska zákazníkovi dosažitelnosti na úvěr a jeho možnosti úvěr řádně a včas splatit, kdy taková úvěrová kontrola bude probíhat ve všech dostupných registrech, jakožto zrojích informací o kreditní historii žadatelů o úvěr.
4.2.4
Budou nepřetržitě sledovat, zda jsou jejich postupy hodnocení schopnosti zákazníků splácet realistické a adekvátně je upravovat, aby vždy zajistili jejich úplnost a správnost vzhledem k právním předpisům.
4.2.5
Neposkytnou úvěr, pokud mají za to, že zákazník má finanční potíže, nebo vyhodnocení žádosti o úvěr naznačuje, že úvěr by nebyl splacen řádně a včas, či že by mohl zákazníka dostat do finančních potíží. To zahrnuje například situaci, kdy má zákazník nesplacené jiné závazky.
4.2.6
Budou zákazníkovi pomáhat v případě, že potřebuje nebo požádá o informace a instrukce.
4.2.7
Budou vyzývat zákazníky, kteří se dostanou do potíží se splácením úvěru, aby je o svých obtížích informovali co nejdříve a vznikl tak prostor pro vstřícné a únosné řešení.

4.3Kompletnost a transparentnost informací

Členové APNÚ:

4.3.1
Zajistí, aby všechny informace poskytnuté členem byly kompletní, transparentní, přesné a jasně srozumitelné.
4.3.2
Zajistí, aby zákazník při žádosti o úvěr nebo na vyžádání obdržel všechny důležité informace, zvláště ty, které se týkají nákladů souvisejících s transakcí, dat plateb, pravidel a postupů splácení a následků v případě porušení dohody.
4.3.3
Jasně vysvětlí všechny dodatečné náklady týkající se prodloužení doby úvěru a budou od zákazníka požadovat, aby zaplatil všechny poplatky, sazby a úroky před tím, než bude prodloužena doba platnosti úvěru.
4.3.4
Pomohou zákazníkům při vyhledávání rad a vysvětlení, dají zákazníkovi možnost ptát se na detaily smlouvy, poskytnou všechny důležité informace a budou dodržovat všechny zákonné a jiné přiměřené požadavky.