Zpět na obsah

Etický kodex

4.Specifické závazky týkající se poskytování úvěrů

4.1Reklama a marketing

Členové APNÚ:

4.1.1.
Zajistí, aby byly všechny reklamní a propagační materiály pravdivé a přiměřené, aby neobsahovaly zavádějící informace, podporovaly odpovědné poskytování úvěrů a dodržovaly veškerou platné právní předpisy České republiky;
4.1.2.
. Zaváží se k transparentnosti při reklamě a propagaci, zajistí, aby byli zákazníci obeznámeni s charakterem krátkodobého úvěrování, souvisejícími náklady a příslušnou právnickou osobou nacházející se za propagovanou obchodní značkou poskytovatele nebankovních spotřebitelských úvěrů;
4.1.3.
Nebudou se konkrétně zaměřovat na skupiny lidí, o nichž je známo, že jsou tzv. „finančně zranitelnými vypůjčovateli“ (například z důvodu svého zdravotního stavu, věku či kvůli nedostatku zkušeností a/nebo znalostí) či na ostatní skupiny osob, pro něž by poskytnutý spotřebitelský úvěr představoval spíše újmu než přínos;
4.1.4.
Nebudou zákazníky zbytečně obtěžovat nadměrnými, individuálně zaměřenými obchodními sděleními (jako např. e-maily, textovými zprávami), a pokud budou taková sdělení používána, musí v nich být uvedena možnost zrušit jejich odběr v budoucnosti;
4.1.5.
Nebudou využívat metod nátlakového prodeje a jiných agresivních prodejních praktik; a
4.1.6.
Uvedou členství v APNÚ na svých internetových stránkách a v případě potřeby v reklamách.

4.2Odpovědné poskytování úvěrů

Členové APNÚ jako odpovědní poskytovatelé nebankovních úvěrů:

4.2.1
Vysvětlí zákazníkům, že krátkodobý spotřebitelský úvěr by se měl použít pouze pro krátkodobé finanční potřeby a že takový spotřebitelských úvěr není určen k řešení závažnějších finančních těžkostí či složitých životních situací;
4.2.2
Budou svědomitě zkoumat, zda je spotřebitelský úvěr pro zákazníka vhodný, přičemž vezmou v úvahu jeho individuální situaci;
4.2.3
Zajistí, aby byly všechny žádosti o spotřebitelský úvěr podrobeny důkladnému zhodnocení z hlediska zákazníkovy úvěruschopnosti a jeho možnosti spotřebitelský úvěr řádně a včas splatit; Taková úvěrová kontrola bude zahrnovat kontrolu ve všech k tomu určených a dostupných registrech, jakožto zdrojích informací o kreditní historii žadatelů o spotřebitelských úvěr;
4.2.4
Budou nepřetržitě sledovat, zda jsou jejich postupy hodnocení schopnosti zákazníků splácet realistické a adekvátně je upravovat, aby vždy zajistili jejich úplnost a správnost vzhledem k právním předpisům České republiky;
4.2.5
Neposkytnou spotřebitelský úvěr, pokud mají za to, že zákazník má finanční potíže, nebo vyhodnocení žádosti o spotřebitelský úvěr naznačuje, že spotřebitelský úvěr by nebyl splacen řádně a včas, či že by mohl zákazníka dostat do finančních potíží; to zahrnuje například situaci, kdy má zákazník nesplacené jiné závazky;
4.2.6
Poskytnou zákazníkovi nezbytnou pomoc v případě, že to odůvodněně potřebuje nebo požádá o informace a instrukce; a
4.2.7
Budou vyzývat zákazníky, kteří se dostanou do potíží se splácením spotřebitelských úvěru, aby je o svých obtížích informovali co nejdříve a vznikl tak prostor pro vstřícné a únosné řešení.

4.3Kompletnost a transparentnost informací

Členové APNÚ:

4.3.1
Zajistí, aby všechny informace poskytnuté členem APNÚ byly kompletní, transparentní, přesné a jasně srozumitelné;
4.3.2
Zajistí, aby zákazník při žádosti o úvěr nebo na vyžádání obdržel všechny důležité informace, zvláště ty, které se týkají nákladů souvisejících se spotřebitelským úvěrem, dat plateb, pravidel a postupů splácení a následků v případě porušení smlouvy o spotřebitelském úvěru;
4.3.3
. Jasně vysvětlí všechny dodatečné náklady týkající se prodloužení doby platnosti spotřebitelského úvěru, které budou od zákazníka požadovat, aby zaplatil všechny poplatky, sazby a úroky před tím, než bude prodloužena doba splatnosti úvěru; a
4.3.4
Pomohou zákazníkům při vyhledávání rad a vysvětlení, umožní zákazníkovi dotázat se na detaily smlouvy o spotřebitelském úvěru, poskytnou všechny důležité informace a budou dodržovat všechny zákonné a jiné přiměřené požadavky.