Zpět na obsah

Etický kodex

5.Jednání se zákazníky, kteří mají finanční obtíže

Pokud má zákazník finanční těžkosti či problémy, členové APNÚ:

5.1
Budou s takovým zákazníkem zacházet s respektem, účastí a pochopením, nebudou komplikovat řešení problému a budou zákazníkovi nápomocni při plnění jeho dluhů;
5.2
Budou kontaktovat zákazníka, pokud dojde k opoždění jeho plateb, aby zjistili důvod opoždění a případně, bude-li to možné, uzavřou dodatek ke smlouvě o spotřebitelském úvěru upravující splatnost spotřebitelského úvěru;
5.3
Budou zacházet s každým takovým případem individuálně a nabízet řešení, která budou brát v úvahu konkrétní okolnosti;
5.4
Budou zákazníkovi poskytovat kompletní a jasné informace týkající se dodatečných nákladů a jiných následků, které vzniknou v souvislosti s opožděnou platbou v případě, že se neuzavře žádná další dohoda či dodatek;
5.5
Podle konkrétního případu odkážou zákazníka na bezplatné a nezávislé organizace poskytující poradenství v oblasti dluhů a na ostatní zdroje pro bezplatné rady, jako například:
- Poradna při finanční tísni: www.financnitisen.cz, nebo
- Asociace občanských poraden: www.obcanskeporadny.cz;
5.6
Budou usnadňovat splácení spotřebitelského úvěru pomocí přiměřeně flexibilních podmínek a nebudou zákazníka postupovat externí inkasní agentuře, pokud zákazník ukáže ochotu spolupracovat při řešení svých problémů;
5.7
Budou okamžitě informovat zákazníka, pokud se případ předá inkasní agentuře kvůli zpoždění s placením přesahujícímu povolené limity a absenci jakéhokoliv jiného vzájemně přijatelného řešení; a
5.8
Nebudou schvalovat žádné další žádosti o spotřebitelský úvěr od zákazníka, který podle informací z registru platebních informací má vážné problémy při placení svých dluhů, a/nebo ještě nesplatil všechny své úvěry u příslušného člena APNÚ.