Zpět na obsah

Etický kodex

6.Vymáhání dluhů

Členové APNÚ:

6.1
Budou při vymáhání dluhů uplatňovat takové postupy, které jsou v souladu s platnými zákony a předpisy a etickými kritérii, a to při řádném zvážení konkrétních okolností u daného zákazníka;
6.2
Zajistí, aby politika a postupy týkající se vymáhání dluhů při jednání se zákazníky s dluhy po lhůtě splatnosti byly spravedlivé, nezavádějící a byly v souladu s příslušnou legislativou;
6.3
Budou vybírat pouze ty poskytovatele služeb vymáhání dluhů, kteří splňují vysoké profesionální a etické standardy, jako je etický kodex stanovený Asociací inkasních agentur;
6.4
Budou monitorovat všechny angažované inkasní agentury, které využívají, a sledovat dodržování etického postupu.