Zpět na obsah

Etický kodex

7.Ochrana údajů a důvěrná povaha informací o zákazníkovi

Členové APNÚ:

7.1
Budou dodržovat všechny platné zákony týkající se soukromí a ochrany osobních údajů při získávání a zpracování osobních údajů zákazníků;
7.2
Budou informovat zákazníky o účelu, pro který mají být informace použity, ještě před tím, než je zákazník poskytne;
7.3
Zajistí, aby systémy a databáze společnosti pro zpracování údajů splňovaly přijaté normy bezpečnosti a aby se informace používaly výhradně pro účely příslušné právnické osoby poskytující spotřebitelský úvěr;
7.4
Budou zachovávat přísnou důvěrnost informací o finančních záležitostech svých zákazníků (i bývalých zákazníků) a nebudou vyzrazovat podrobnosti o účtech zákazníků ani jejich jména a adresy žádné třetí straně, s výjimkou pro účely poskytnutí informací v následujících případech:
  • pokud je informace zveřejněna na žádost nebo se souhlasem zákazníka;
  • pokud jsou povinni tak učinit ze zákona;
  • pokud existuje povinnost poskytnout informace veřejnosti;
  • pokud pro to mají dobrý důvod (například zákonné důvody, jako je podezření na podvod).