Zpět na obsah

Etický kodex

9.Změny Kodexu

Řídící orgán APNÚ může provést změny tohoto Kodexu, pokud to bude vhodné. Změny musí schválit většina členů řídícího orgánu.

Členové APNÚ dostanou písemné oznámení o změnách Kodexu alespoň 30 dnů před tím, než změny vstoupí v platnost.