Zpět na obsah

Etický kodex

9.Změny Kodexu

9.1
Dozorčí rada APNÚ může provést změny tohoto Kodexu, pokud to bude vhodné. Změny musí schválit většina členů dozorčí rady.
9.2
Členové APNÚ dostanou písemné oznámení o změnách Kodexu alespoň 30 dnů před tím, než změny vstoupí v platnost.
9.3
Všichni noví členové APNÚ při vstupu potvrdí, že se budou tímto Kodexem řídit.