Zpět na obsah

ETICKÝ KODEX

5.OCHRANA ÚDAJŮ A DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ O ZÁKAZNÍKOVI

Členové APNÚ:

5.1
Budou dodržovat všechny platné zákony týkající se soukromí a ochrany osobních údajů při získávání a zpracování osobních údajů zákazníků;
5.2
budou informovat zákazníky o účelu, pro který mají být informace použity, ještě před tím, než je zákazník poskytne;
5.3
zajistí, aby systémy a databáze společnosti pro zpracování údajů splňovaly přijaté normy bezpečnosti a aby se informace používaly výhradně pro účely příslušné právnické osoby poskytující spotřebitelský úvěr;
5.4
budou zachovávat přísnou důvěrnost informací o finančních záležitostech svých zákazníků (i bývalých zákazníků) a nebudou vyzrazovat podrobnosti o účtech zákazníků ani jejich jména a adresy žádné třetí straně, s výjimkou pro účely poskytnutí informací v následujících případech:
  • pokud je informace zveřejněna na žádost nebo se souhlasem zákazníka;
  • pokud jsou povinni tak učinit ze zákona;
  • pokud existuje povinnost poskytnout informace veřejnosti;
  • pokud pro to mají dobrý důvod (například zákonné důvody, jako je podezření na podvod).