O nás

Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů (APNÚ) je veřejná a nezávislá organizace sdružující poskytovatele nebankovních úvěrů v České republice. Posláním Asociace je vybudovat spolehlivou, společensky odpovědnou půjčovatelskou praxi zaměřenou na dlouhodobou spolupráci, která bude pozitivně vnímána spotřebiteli i tržním dozorem a bude poskytovat příležitost svobodného a bezpečného rozvoje každému jednotlivci a společnosti formou nebankovních finančních řešení.

Asociace má tyto cíle:

  • koordinovat a zastupovat zájmy svých členů na trhu nebankovních úvěrových služeb ve spolupráci s dozorčími úřady a zákonodárnými orgány
  • podporovat zavádění norem odpovídajících osvědčeným postupům v daném sektoru v rámci běžných činností svých členů s cílem zajistit poskytování kvalitních služeb, které budou vyhovovat normám ochrany práv spotřebitelů v oblasti nebankovních spotřebitelských úvěrů
  • vzdělávat širokou veřejnost v oblasti služeb poskytovaných nebankovními finančními společnostmi s cílem podpořit zodpovědné půjčování finančních prostředků

Asociace má tyto úkoly:

  • aktivní účast na přípravě a vývoji koncepcí v daném sektoru a související legislativy
  • spolupráce s dozorčími úřady dohlížejícími na sektor nebankovních úvěrů a dalšími správními orgány
  • organizace opatření proti nekalým obchodním praktikám
  • organizace průzkumu trhu v daném sektoru na národní i mezinárodní úrovni a vývoj příslušných směrnic obsahujících osvědčené postupy
  • účast na aktivitách s cílem podpořit práci členů Asociace a zvýšit jejich prestiž v České republice
  • zastupování zájmů členů Asociace v jednání s úřady a ve vztahu k jiným fyzickým a právnickým osobám
  • poskytování právní pomoci a poradenství členům Asociace s cílem zajistit dosažení cílů Asociace

Za účelem dosažení výše uvedených cílů a úkolů bude Asociace přijímat informační opatření týkající se poskytování úvěrů, organizovat odborné školení, podpůrné činnosti související s poskytováním úvěrů a zlepšováním kvality a výkladu činností odvětví. Asociace bude také koordinovat své činnosti s dalšími sdruženími v České republice a s podobnými sdruženími a organizacemi v zahraničí. Asociace bude poskytovat služby podpory dlužníkům, kde klienti členů Asociace mohou získat anonymní radu a doporučení, jak postupovat v případě problémů se splácením úvěru nebo v jiných obdobných případech. Tyto činnosti jsou provozovány zpravidla jako nevýdělečné.

Asociace je členem Hospodářské komory:

APNÚ se od 1.12.2019 stala členem Hospodářské komory České republiky, která je nejvýznamnějším reprezentantem podnikatelské sféry.

Hodpodářská komora