ETICKÝ KODEX

7. ZMĚNY KODEXU

7.1 Dozorčí rada APNÚ může provést změny tohoto Kodexu, pokud to bude vhodné. Změny musí schválit většina členů dozorčí rady;

7.2 členové APNÚ dostanou písemné oznámení o změnách Kodexu alespoň 30 dnů před tím, než změny vstoupí v platnost.